Zálohovací CD

CD slouží k zálohování oddílu s Windows a případně obnově původního stavu po pádu systému. Je založeno na Linuxu, ale ovládá se přes menu v češtině, žádné zkušenosti s Linuxem nejsou potřeba. CD podporuje PATA i SATA disky, RAID i externí USB disky.

Oddíl se zálohuje a obnovuje bajt po bajtu, ne po jednotlivých souborech. Je tedy nutné, aby uživatelská data (dokumenty apod.) byla na jiném oddílu, případně na síti. Disk, kam se budou ukládat zálohy, musí být naformátován jako FAT32 nebo Ext3 (ne NTFS) a musí na něm být vytvořen adresář images.

Stažený soubor vypalte jako obraz CD (ne jako soubor na CD!).

Návod k použití

screenshot 1. Vložte CD do mechaniky a restartujte počítač. Počítač by měl z CD nabootovat, pokud ne, zapněte bootování z CD v BIOSu. Po dokončení bootování se CD automaticky vysune. screenshot 2. Pokud je na disku víc NTFS oddílů, zobrazí se nabídka. V ní vyberte oddíl, na kterém jsou nainstalována Windows. Obvykle to bývá první oddíl, můžete to odhadnout podle velikosti oddílu.
screenshot 3. Následně se zobrazí hlavní nabídka, kde si můžete vybrat, zda chcete vytvořit zálohu oddílu nebo jej naopak obnovit ze zálohy. Před obnovou vždy uložte zálohu, kdyby byl stav po obnově ještě horší! screenshot 4. Zvolíte-li v hlavním menu zálohování, zobrazí se dotaz na jméno zálohy. Do jména nemusíte psát datum, ten se ukládá automaticky.
screenshot 5. Během zálohování se zobrazuje, kolik procent operace je dokončeno. Dokončení je signalizováno zprávou a dvojitým pípnutím. Poté se opět zobrazí hlavní nabídka. screenshot 6. Vyberete-li v hlavní nabídce obnovu, zobrazí se seznam záloh včetně data vytvoření. Vyberte tu, kterou chcete obnovit. Zbytek je stejný jako zálohování.